SSLMFP(K)...LDD系列

产品图
  • dr

  • D

  • L

产品参数
PDF 询价 公称轴径 加长导向圆法兰 重量(g) 加长导向方法兰 重量 (g) 主要尺寸和公差 主要尺寸和公差 (法兰) 偏心 垂直度 额定负荷
dr(mm) 公差 D(mm) 公差 L(mm) 公差 I (mm) Df(mm) K (mm) t(mm) Dp mm X(mm) Y (mm) Z (mm) 动负荷 CN 静负荷Co N

本类相关产品